Psychoterapia indywidualna

To bezpośredni kontakt klienta z psychoterapeutą oparty na szczerej i swobodnej rozmowie, bez udziału osób trzecich. Terapia jest najczęściej kontynuacją spotkań konsultacyjnych. Dla tej formy pomocy kluczowa jest relacja. W zależności od przygotowania psychoterapeuty buduje się ją zgodnie z założeniami nurtu, w którym pracuje.

Paradygmat poznawczo-behawioralny opiera się na założeniu, że myśli, emocjezachowania wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc schematy, które nie zawsze są pomocne w codziennym życiu. Praca polega na ich identyfikacji, nazwaniu oraz zapoczątkowaniu procesu wprowadzania świadomych i kontrolowanych zmian, jeśli Klient uzna to za element niezbędny do poprawy jakości swojego życia.

Terapia schematu jest integracyjną teorią, która wywodzi się z powyższego nurtu i łączy w sobie teorię przywiązania i uczenia się, psychologię rozwojową, elementy podejścia psychodynamicznego, relacji z obiektem i modeli terapeutycznych skoncentrowanych na emocjach. Praca w tym paradygmacie opiera się na budowaniu i wzmacnianiu Trybu Zdrowego Dorosłego, uważnianie, akceptowanie i rozumienie Trybu Wewnętrznego Dziecka oraz rozpoznawanie i najczęściej pacyfikowanie Trybów Rodzicielskich, które krytykują, oceniają, dewaluują. Ponadto klient uczy się rozpoznawania aktywnych u siebie nieadaptacyjnych schematów oraz dotychczasowych strategii radzenia sobie, które je wzmacniały. W kolejnym etapie uczy się nowych zachowań i świadomie wprowadza zmiany, które będą korygowały i osłabiały to, co do tej pory mu nie służyło.

Dialog motywujący to stosunkowo nowe podejście, które zakłada uważne słuchanie i pracę na zasobach klienta. Ma na celu wzmocnienie w rozmówcy chęć dążenia do zmiany, a zatem kluczowe jest wydobycie własnej motywacjizobowiązania do zmiany wszystko to odbywa się w atmosferze pełnej akceptacji i empatii. DM zakłada indywidualne podejście do każdego człowieka.

Połączenie powyższych koncepcji daje bardzo dobre rezultaty w procesie zmiany u osób, które przychodzą po pomoc. Poznawcze i emocjonalne obejrzenie problemu pomaga w budowaniu nowych adaptacyjnych zachowań, które będą owocowały zrozumieniem i zadowoleniem w dążeniu do indywidualnie rozumianego szczęścia.

Nie czekaj

Skorzystaj z Terapii indywidualnej