Formy pomocy

Konsultacje psychologiczne

Stanowią często początek współpracy

Psychoterapia indywidualna

Terapia jest najczęściej kontynuacją spotkań konsultacyjnych

Psychoterapia par

Dotyczy związku i relacji małżeńskiej

Psychoterapia grupowa

Polega na pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudności

WARSZTATY ROZWOJOWE