Psychoterapia par

Dotyczy związku i relacji małżeńskiej. Głównym jej celem jest poprawa komunikacji między dwojgiem ludzi, którzy zdecydowali się być ze sobą i doszli do punktu, w którym pojawiły się trudności. Psychoterapia rozpoczyna się od identyfikacji dotychczasowych wzorców utrwalonych przez parę, po nim następuje etap pracy nad zmianą, który opiera się o naukę wyrażania swoich potrzeb, myśli i uczuć w sposób jasny, konkretny i zarazem łagodny, nie naruszający granic drugiej osoby. Terapeuta podczas sesji obserwuje komunikacje werbalną i niewerbalną między partnerami oraz udziela informacji zwrotnych. Pomaga w odbudowywaniu więzi, budowaniu bliskości, a niekiedy w konstruktywnym rozstaniu. Ta forma pracy przynosi najlepsze efekty, gdy oboje partnerzy, pomimo trudności, jakie przeżywają w związku, chcą nad nimi pracować.

Psychoterapia par również odbywa się w paradygmacie poznawczo-behawioralnym, terapii schematu oraz wykorzystuje techniki dialogu motywującego (zostały opisane w zakładce Psychoterapia Indywidualna). 

Nie czekaj

Skorzystaj z Terapii dla par