Konsultacje psychologiczne

Stanowią często początek współpracy. Zwykle trwają od 1 do 3 sesji. Mają na celu rozpoznanie problemu, z którym przychodzi klient, wskazanie możliwych kierunków pomocy oraz omówienie zasad kontraktu, który obejmuje m.in. formę dalszej pracy, cele i oczekiwania klienta, przybliżony czas trwania i częstotliwość sesji. Podczas tych spotkań terapeuta może odpowiedzieć na pytania dotyczące terapii i omówić zgłaszane wątpliwości.

Jeśli Klient przychodzi z zamiarem podjęcia psychoterapii, konsultacje mogą zapoczątkować proces zbierania wywiadu, który jest niezbędny w dalszej pracy. Ważne jest, aby obie strony uzgodniły ze sobą zasady, w oparciu o które będzie przebiegała współpraca.

Kilka najczęściej zadawanych pytań przed podjęciem decyzji o wizycie:

  • Czy konsultacja musi oznaczać psychoterapie?

Nie, może to być jedno, dwa lub trzy spotkania nakierowane na konkretny problem, z którym zmaga się Klient. Psychoterapeuta słucha uważnie, zadaje pytania, może stawiać hipotezy. W oparciu o dostarczoną wiedzę stara się wydobyć zasoby Klienta, które będą pomocne w poradzeniu sobie z „bieżącą” sytuacją.

  • Co, jeśli okaże się, że problem, z którym przychodzi klient wymaga innego rodzaju pomocy?

Wówczas po dokładnym rozpoznaniu problemu i potrzeb klienta, psychoterapeuta będzie w stanie zaproponować możliwe formy pomocy lub miejsca, do których Klient będzie mógł się udać, żeby uzyskać właściwą dla siebie pomoc.

  • Czy konsultacja może odbywać się sporadycznie tj. raz na jakiś czas w zależności od potrzeb klienta?

To indywidualna kwestia do omówienia między psychoterapeutą a klientem i wymaga obopólnej zgody.

Nie czekaj

Skorzystaj z konsultacji psychologicznej